Yöneticiler yapay zekâyı idrak edemedi

Adecco Grubu tarafından gelişmiş dokuz ülkeden 2 bin liderin katıldığı ve yapay zekânın iş dünyasına yönelik tehditlerin analiz edildiği araştırmaya göre, şirketlerin çoğu, yapay zekâ konusunda dengesiz ve sürdürülemez bir “transfer et” politikası benimsediğini ortaya koyuyor. Dünyanın önde gelen ekonomilerinden bazılarında ankete katılan şirketlerin yarısından fazlası, mevcut çalışanları yeniden eğitmek yerine yapay zekânın (AI) kitlesel olarak benimsenmesiyle başa çıkmak için yeni yetenekleri işe almayı planlıyor ve bu da dijital becerilere yönelik bir aceleye yol açıyor.

Anketten elde edilen bulgulara göre, katılımcıların yüzde 66’sının yapay zekâ becerisine sahip yetenekleri dışarıdan satın alacağını söylerken, sadece yüzde 34’ü mevcut iş güçlerini geliştireceklerini söyledi. Yapay zekâ becerilerine yönelik talep göz önüne alındığında, iş liderlerinin yüzde 37’si yapay zekâ ile ilgili roller için maaşların önümüzdeki 12 ay içinde “önemli ölçüde artacağını” söylüyor.

Transfer mi, yetiştirmek mi?

“Dışarıdan personel transferi” ve “kendin yetiştir” yaklaşımındaki fark yapay zekâ yetenekleri için en geniş olsa da diğer dijital becerilere de uzanıyor. Liderlerin yüzde 62’si veri okuryazarlığı uzmanlarını dışarıdan işe alacaklarını söylerken, yüzde 36’sı ekiplere yeniden beceri kazandıracaklarını veya becerilerini geliştireceklerini söylüyor. Benzer şekilde, yüzde 60’ı dijital okuryazarlık boşluklarını doldurmak için işe alım yapmayı planlarken, yüzde 37’si bu alanda yetenek geliştireceklerini söylüyor. Adecco Grubu İcra Kurulu Başkanı Denis Machuel, araştırmanın sonuçlarını değerlendirirken “Yapay zekâ, iş dünyasında büyük bir yıkıcı olarak ortaya çıkıyor ve mevcut yol sürdürülemez” diyor ve şirketlerin, bu teknolojik sıçramadan en iyi şekilde yararlanmak ve gereksiz çalkantılardan kaçınmak için ekipleri yeniden donatmak ve yeniden görevlendirmek için daha fazlasını yapması gerektiğine ve personel transferinin tek yol olarak görülmemesi olduğuna dikkat çekiyor.

İstihdam düşecek

İş dünyası liderleri, yapay zekânın önümüzdeki dönemde işgücü piyasasında önemli bir çalkantı yaşatacağını da öngörüyor. Gelişen teknolojiler ve yapay zekâ sebebiyle yüzde 41’i daha az personel istihdam etmeyi düşündüklerini açıklarken, yüzde 46’sı, yapay zekâ sebebi ile işlerini kaybedecek personeli farklı alanlarda görevlendirmeyi düşünüyor. Yine de yapay zekânın getireceği tüm dönüşümlere rağmen iş dünyası liderleri, insan becerilerinin herhangi bir şirketin başarısında kritik bir rol oynamaya devam edeceğini söylüyor. Yüzde 57’lik bir çoğunluk işyerinde “insan dokunuşunun” hala yapay zekâdan daha etkili olduğunu söylerken, yaratıcılık ve yenilikçilik becerilerin eksik olduğu alanların başında geliyor.

Yeni yaklaşım gerekiyor

Araştırmanın diğer bir bulgusu da liderlerin, yapay zekânın yol açtığı düzensizliğe tam olarak hazırlıklı olmadığı. Liderlik düzeyinde önemli beceri boşlukları var; liderlerin çoğunluğu, ekiplerinin yapay zekâ becerilerine ve bilgisine güvenmiyor. Liderlik düzeyindeki bu hazırlık eksikliği, işgücü piyasasının geleceğini de tehlikeye atıyor. Öncelikle liderlik seviyesinde yapay zekâ tehdit ve fırsatlarının anlaşılması gelecek için kritik bir yol oynuyor. Çalışanlara yapay zekânın geleceği konusunda güvence vermek ve daha fazla güven, açıklık ve savunuculuk oluşturmak için endişeleri şeffaf bir şekilde ele almak için kuruluşların sorumlu yapay zekâ çerçeveleri oluşturması da çok önemli.

Araştırma, şirketlerin sorumlu yapay zekâ çerçeveleri oluşturmaya, beceriler geliştirmeye, şirket içi hareketliliği teşvik etmeye, tüm iş gücünü yapay zekâ konusunda eğitmeye ve uyarlanabilir liderliği etkili bir şekilde entegre etmeye odaklanmasının çok önemli olduğunu gösteriyor.

Dijital dönüşüm zayıf Çoğu şirket (%67) GenAI’nin artan etkisini kabul ediyor ancak dijital dönüşümdeki ilerleme yavaş kalıyor. Liderlerin yüzde 90’ı şirketlerinin, dijital dönüşümde bir miktar ilerleme kaydettiğini söylese de yalnızca 10 kişiden biri dijital dönüşümlerinde önemli, ölçülebilir ilerleme kaydettiğini kabul ediyor. Dijital dönüşümde, teknoloji sektörü yöneticileri yüzde 20 ile en fazla aşama kaydettiklerine inananlar. Perakende, e-ticarette bu oran yüzde 11 iken, otomotiv, taşımacılık, lojistik, mobilite ve imalatta yüzde 10. Kamu hizmetlerinde, sağlık ve enerji alanında ise kaydedilen ölçülebilir ilerleme yüzde 8.

Ülkeler arasında da, dijital dönüşüm konusunda kayda değer bir aşama kaydettiğine en çok inanan ülkeler yüzde 14 ile ABD, yüzde 13 ile Kanada, yüzde 12 ile Birleşik Krallık ve yüzde 11 ile Japonya.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x